Hur har yoga påverkat mig?

Först och främst har yoga gett mig en förmåga att utveckla min hälsa och vitalitet. Jag var aldrig särskilt atletisk som barn och inte ens särskilt hälsosam. Jag var ofta hos sjuksystern i skolan och på min fritid behövde jag ofta besöka sjukhuset. Det behövs kanske inte sägas att under idrottslektionerna blev jag alltid vald sist och trots att jag gick på gymnastik- och danslektioner så kändes det alltid pinsamt och konstigt och inte alls naturligt för mig. Men under mina sena tonår och tidiga 20-år så började jag utöva yoga och i takt med det blev jag starkare, mer flexibel och kände en förbättring i mitt immunförsvar.

Fysiska förändringar

Utöver de fysiska förändringarna märkte jag också hur jag hade det allt enklare för att hålla fokus, något som ökade mina prestationer i skolan. Mina relationer, kanske beroende på att jag själv mådde bättre, började också att bli allt bättre. Jag tappade inte fattningen lika enkelt. Och mina ångestrelaterade problem som jag tacklats med under så lång tid började försvinna snabbt.

Yoga gav mig en gåva

Men yoga gav mig kanske främst gåvan över att kunna rikta min energi inåt och reflektera vad som händer här och nu och det tror jag är den största gåvan jag har fått sedan dess. Jag har det allt enklare för att kunna se ett helhetsperspektiv och genom det förstå varför och hur jag känner som jag känner i en given situation. Det gör det enklare för att analysera situationen objektivt för att trots att jag känner något där och då så betyder det inte att situationen är som den är. Det har gjort det enklare för mig att inte ta saker lika hårt, att förstå att all kritik inte beror på mig, och att förstå att människor ibland har dåliga dagar utan att det handlar om vem du är som person och att du faktiskt inte kan göra något i vissa situationer. Jag har det alltså enklare för att bara vara mig själv nu för tiden och det beror till stor del på att jag tränar yoga. I grund och botten beror det på att mitt självförtroende har blivit bättre och genom det så har jag också blivit allt mer bekväm med min kropp, men omvärld och framför allt med vem jag är som person.

En inre och yttre förvandling

Att lära mig det här var helt enkelt ett verktyg för att utforska hela processen av en inre uppväckelse och yttre medvetenhet. Det är intressant hur lika vi alla är medan vi trampar oss framåt på den stigen. Visst, vi har alla olika personliga historier, kroppar, och sinnen. Men i grunden så kämpar vi alla med liknande känslor. Genom att utöva yoga har jag sett vilken kraft det har i att förvandla personer. För vissa är den kraften rent fysisk – de blir starkare, snabbare, mer bekväma i sina kroppar. Medan andra är det en mer abstrakt inre styrka och emotionell förändring som man märker av genom deras beteende. I slutändan vill jag rekommendera alla som funderar på att träna yoga att börja med det så snart som möjligt.