Yogans historia och bakgrund

Ordet yoga betyder föreningen mellan kropp och själ. Yogan är en gammal tradition från Indien. Man tror att den är mer än 5000 år gammal. Det finns arkeologiska dateringar som bekräftar tolkningen av yogans ålder. Efter en arkeologisk undersökning i norra Indien hittade man figurer som har liknande ställningar som i yogan. Utgrävningen ägde rum vid floden Sarawati som ska ha torkat ut 3000 f.Kr. Rigveda som är den äldsta delen av vedaskrifterna nämner både yoga och floden Sarawati. Yogan tros ha uppfunnits genom att observera djurens rörelse. Under meditationen observerades det att olika rörelser påverkade kroppen och sinnet. Resultatet genom en förändrad medvetenhet om hur kroppens energi flödar genom energikanaler och bildar ett energicenter, skapade yogan. Vedisk yoga utfördes i förstahand till att hålla sinnet koncentrerat medan man utförde ritualer. Från början var yogan hemlig från allmänheten. Länken mellan lärare och elev skulle vara personliga upplevelser. Yogans historia dels upp i fyra perioder.

För-klassiska, klassisk och post-klassik

Den förklassiska yogan stäcker sig ungefär från 1800 f.Kr till 200 e.Kr. Under denna period tillkom Upanishaderna, som är en viktig del i Vedaskrifterna. Upanishaderna är ett av Indiens mest kända filosofisystem. Där själen, friheten, karma och reinkarnationen har stor betydelse.

Klassisk yoga är från 200 e.Kr där Patanjali skrev Yoga sutra. Genom att följa en åttafaldig väg kunde man nå upplysning. De åtta stegen var: moralisk disciplin, återhållsamhet, kroppsställning, andnings reglering, borttagande av sinnes uttryck, koncentration, meditation och extas.

De två tidigare perioderna har fokuset varit att frigöra själen. Den post-klassiska yogan är påverkad av tantrismen. Tantrismen säger att det finns en gudomlig kraft i människans kropp som är oaktiverad. Enligt det uttrycket ändrades yoga traditionen till att ha den fysiska kroppen mer i fokus. Syftet var att bemästra kroppen och väcka livskraften. Användningen av fraser (mantras), meditationsbilder (yantras) och gester (mundras) fick en större betydelse.

Modern yoga

1893 var starten för den moderna yogan. Många av yogans andligalärare flyttar från Indien till Amerika. Yogan sprids för första gången utanför Indiens gränser. Det är nu man börjar lära ut yoga till alla. Det var dock inte alla som hade råd att betala för lektioner. Det var inte förens hippiekulturen på 60-talet som yogan fick ett riktigt fäste i västvärlden. På 90-talet kom det största genombrottet, där yogan har utvecklats och anpassar sig tills hur man lever idag.

Olika vägar av yoga

Yogan har kommit till att utvecklas till olika inriktningar. Inriktningarna har olika traditioner, stilar och former. Karma yoga där fokuset är på handlingens väg. Handlingens väg handlar mycket som givmildhet och omtänksamhet. Jnana yoga där man söker efter kunskap och sanningen. I Raja yoga följer man den klassiska yogans åtta steg med fokus på meditationen för att hitta en balans i psykisk och fysisk styrka.  Hatha yoga som har fokus på träning och rening av kroppen. Satyananda yoga infaller alla aspekter av yogans delar. Det finns även många andra yoga inriktningar. Alla yogaformer har olika effekter på kroppen och sinnet. Målet med yoga är att hitta en balansen i sig själv och i sin omgivning. Den sammanfattas med ett harmoniskt samspel mellan kropp, sinne och själ.