Yogans olika typer – del 1

Yoga resorter dyker upp mer och mer runt om i världen och fler och fler människor vänder sig till detta för att stressa ner och hitta sitt inre lugn. Jag kan rekommendera en mängd ställen och ge en massa tips på vad man bör ta med sig och vad man ska tänka på när man beger sig på en sådan resa. Men det börjar bli dags att ta en liten titt på de olika typer av yoga som finns för att bättre förstå varför människor beger sig till dessa ställen för att utöva detta, antingen själva eller tillsammans med andra. Varför så många människor drömmer om att öppna en resort dit andra vill bege sig.

För kropp och själ

Vi börjar med Verdic yogan, en typ av yoga som består av många olika delar och inte bara är bra för kroppen. Som med all typ av yoga inriktar den sig på ett välmående i själen och detta är något man arbetar mycket med som yogautövare. De människor som endast använder yogan som en typ av träningsform kommer förmodligen inte lägga pengar på att åka iväg till en resort för bara detta, de lägger nog hellre pengarna på en solresa där de kan koppla av. Men för den som söker ett långvarigt resultat med lugn och sinnesro är en resa in i yogans värld perfekt.

Fyra viktiga böcker

Man kan inte riktigt fastställa när yogan faktiskt skapades, men det finns många olika versioner om hur det ska ha gått till och hur det egentligen började är kanske inte det viktigaste. Om det i slutändan fungerar så är en exakt historia inte viktig. Vedic yogan innehåller fyra olika böcker, Rig-Veda är boken som är lika viktig för yogan som första moseboken är för Kristendomen. Samlingen av böckerna är dessutom vad som gav upphov till Hinduismen, en väldigt viktig del i den historien som ledde fram till yogan så som vi känner till den idag.

Formler och sånger

De andra tre böckerna innehåller lärdomar om olika delar som är viktiga i yogan. Yajur-Veda har lärdom om uppoffring, i Sama-Veda kan man läsa lärdomar om sånger och i Atharva-Veda finner man lärdom om just Atharva. I den första boken finner man de uppoffrande formler som vedic prästerna använder, i den andra finner man sångerna som hör till dessa formler och i den tredje finns magiska besvärjelser för alla tänkbara tillfällen, men här kan man också finna kraftfulla filosofiska skrifter vilka är kopplade till Atharvan.

Uppnå trans

Med hjälp av dessa böcker kan man lyckas ta sig till den mentala fokus som är en typ av trans, i denna skall man belönas med en vision eller en typ av erfarenhet i det trans man når. Det fanns profeter i Vedic yoga som kallades för rishi, dessa hade nått den mentala fokus som krävdes för att de faktiskt skulle lyckas se materialet i vår själva existens, vad den är uppbyggd av. I dessa böcker kan man läsa om deras underbara intuitioner och än idag inspireras av dessa i den yogan vi utövar idag. Strävar vi efter att uppnå detta så är dessa böcker en stor tillgång.

Uppnå trans