Yogans olika typer – del 2

Det är en självklarhet att något så gammalt som yoga inte bara kommer i ett utförande, därför ska vi nu kika på nästa typ av yoga. Preclassical yoga sträcker sig över ungefär 2000 år och den kommer inte bara i ett enda utförande. De allra tidigaste formerna av preclassical yoga kan kopplas till den offrande Vedic kulturen, precis som den utvecklades i Brahmanas och Aranyakas. Här finns texter som förklarar verserna som finns i Vedic och de ritualer som ligger bakom dem, i både Brahamanas och Sanskrit kan man hitta detta. Men de texter som hör till Aranyakas är texter som särskilt vänder sig till de som väljer att leva i avskildhet i ett skogsbruk.

Buddha Guatamas ord

Upanishaderna är gnotiska texter som gjorde yogan till sitt eget, här förklarar man den dolda läran om alltets ultimata enhet. Det är kanske inte så konstigt att det finns över 200 sådana skrifter, men endast en handfull av dessa sattes samman innan tiden för Buddha Gautama, alltså femte århundrandet innan Kristus. För att få en bild över hur dessa är kan man jämföra dem med det nya testamentet, detta baseras på det gamla testamentet men stannar inte där utan sträcker sig längre än så.

Ghandis ljuspunkt

En av de absolut mest kända texterna är Bhagavad Gîtâ, översätt kallas den Herrens Sång. Denna text har självaste Ghandi uttalat sig om, han berättade om hur han återvänder till denna text när han inte ser en enda ljuspunkt i livet och besvikelsen är som störst. Han kikar genom texten och finner en text hade alltid varit kantade av tragedier utifrån, men inte en enda av dessa har lämnat ett synligt eller outplånligt ärr på honom, och detta har han att tacka alla de lärdomar han funnit i Bhagava-Gita.

Ghandi

En klok lära

Detta verk är på endast 700 verser är för Hinduer ungefär samma sak som Jesus predikan på berget är för de kristna. I dessa kan man finna ett meddelande om att inte vända den andra kinden mot utan aktivt vara med och bekämpa den ondska som finns i världen. Bhagava-Gîtâ har sedan sitt skapande varit en daglig inspiration för miljontals anhängare av Hindu med en lära som låter ungefär så här: Att vara vid liv innebär att vara aktiv och, om vi vill undvika svårigheter för oss själva och andra, måste våra handlingar vara godartade och sträcka sig längre än det egna egot.

Enormt stor bok

Denna lära är egentligen inte någon svår sak alls, men att lyckas leva efter detta är bra mycket svårare än man skulle kunna tänka sig. Vardagslivet är bland det svåraste att försöka få in nya sätt att tänka och leva efter, vi vänjer oss fort vid vår vardag. I preclasscal yoga finner man också de läror som kommer från Indiens två stora nationella eposer, i dessa kan man finna Bhagavad-Gîtâ inbäddat och storleksmässigt är detta större än både Illiaden och Odysses tillsammans. Plötsligt förstår man varför yogan tar så ofantligt lång tid att studera om man vill uppnå det ultimata stadiet.