Yogas Historia

Yoga är ett ord på sanskrit med ovanligt bred betydelse. Yoga kan exempelvis vara ett ord för stjärnbild eller konstellation. Det kan även användas för beskriva sammanblandning av olika substanser. Yoga kan betyda metod, strategi, trick, kombination, användning, kontakt, disciplin, summa och mycket mer. Kanske är det därför yoga är så svårdefinierat och så annorlunda idag jämfört med när det uppkom för flera tusen år sedan.

En man som praktiserar yoga kallas för en yogi, och en kvinna som praktiserar yoga kallas för en yogini.

Uppkomst

Yoga är ungefär 5000 år gammalt och kommer ursprungligen från Indien. Det nämns först i hinduismens äldsta boksamling “Veda.” Redan i de tidiga beskrivningarna av yoga nämns mantran som en viktig del av yogan. Mantran kan vara stavelser så som “OM,” som repeteras under praktiserendet av yogan för att bland annat förbättra fokus.

Mahāyāna-Buddhismens Yogācāra-skola var de första inom den buddhistiska läran som använde termen yoga för att beteckna dess filosofi. De lärde bland annat ut meditationstekniker som skulle hjälpa till med frigörande från en smärtsam existens. Under denna tid och även framöver är det troligt att buddhismen påverkade yogan och att yogan även hade påverkan på buddhismen.

Definitionen av ordet yoga fortsatte att ändras och vara rörligt i flera tusen år. Yoga kunde ses som en analys av våra uppfattningar och våra tankar. Yoga kunde också ses som ett sätt för oss att expandera vårt medvetande. Det kunde även ses som en väg till kunskap. Det man kan säga med säkerhet är i alla fall att yoga historiskt sett har handlat mycket om det inre livet.

Modern Yoga

Enligt en essä skriven av professor David Gordon White praktiserar idag ungefär 16 miljoner amerikaner yoga varje år. Samma professor nämner även att den yoga som praktiseras idag ofta har väldigt lite att göra med den ursprungliga betydelsen av yoga. Dagens yoga äger ofta rum i en träningssa,l på yoga-mattor i stretchiga så kallade “yoga-byxor.”

Yoga utförs i många fall som en träningsform i modern tid, och har ibland få eller inga element kvar från de gamla traditionerna. Ett exempel på en ny typ av yoga är så kallad “power yoga” som uppkom i mitten på 90-talet i USA. Denna typ av yoga fokuserar ibland mer på styrka och flexibilitet än på det som sker i vårt medvetande.

En annan typ av modern yoga är “hot yoga,” som praktiseras i ett rum där temperaturen är ungefär 30 grader med hög luftfuktighet. Idén är att vi ska pressa oss själva och bränna mer kalorier eftersom värmen blir väldigt påfrestande för många utövare.

Uråldrig Tradition i Modern Tid

Trots att yoga i många fall har rört sig långt från sitt ursprung i modern tid, så finns det mycket respekt och intresse för den typen av yoga som engagerar hjärnan minst lika mycket som kroppen. Satyananda Yoga är ett exempel på en organisation i Sverige som lär ut en holistisk form av yoga som betonar hela människan. Detta är en organisation med rötter i Indien, som idag har skolor i hela Sverige, från Umeå i norr till Lund i söder.